SDE Subsidie

Is de aansluiting groter dan 3x80 Ampère?

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie. De investering in zonnepanelen is voor grootverbruikers erg aantrekkelijk.
Met SDE+ is het mogelijk om gedurende 15 jaar subsidie te ontvangen per geproduceerd kWh. De regeling is bedoeld voor grootverbruikers, oftewel een netaansluiting die groter is dan 3x80 ampère en installaties met een vermogen van meer dan 15 kWp. Dit zijn minimaal 60 zonnepanelen.
De subsidie is gefaseerd opengesteld in zowel maart als september. Er zijn 3 fasen in beide maanden. Hoe later je in de betreffende maand aanvraagt, hoe meer je krijgt, maar hoe kleiner de kans dat er nog subsidie beschikbaar is. 

Openstellingsrondes SDE+ 2021

Hernieuwbare elektriciteit

Voor zonnepanelen kun je subsidie aanvragen met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting (≥ 3x80 ampère). 

Openstellingsronde 2021 SDE