Het variabel energietarief stijgt per 1 januari 2019

Het variabel energietarief stijgt per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaan de variabele energie tarieven omhoog. Voor een meerpersoons gezin stijgt de gemiddelde prijs met € 327,- , dit is een stijging van maar liefst 17% ten opzichte van het afgelopen half jaar. Dit komt door de forse toenames in de leveringstarieven voor gas en stroom en de stijgende energiebelastingen op gas.

Omdat de prijzen voor de vaste tarieven al eerder dit jaar zijn gestegen, is het onvermijdelijk dat de variabele tarieven zouden volgen. Per 1 januari 2019 krijgt ongeveer de helft van de Nederlanders te maken met een verhoogde energierekening i.v.m. het variabel tarief dat zij hebben. Consumenten die al enkele jaren geleden zijn overgestapt en sindsdien hun contract niet meer hebben aangepast of die nog nooit zijn overgestapt, hebben meestal een contract met variabele tarieven. Als het contract met vaste tarieven afloopt, dan loopt het contract stilzwijgend over in een contract met variabele tarieven.

De oorzaak van de forse stijgingen in de inkoopprijzen van energie komt doordat de energiegroothandelaars altijd in beweging zijn. De directeur van Pricewise, Dhr. De Kok, vertelt meer over de redenen van de forse stijgingen: ''De olieprijs steeg eerder fors, maar kelderde de afgelopen 2 maanden weer. De prijs voor duurzame Garanties voor Oorsprong (GVO's) blijft hard stijgen en de kosten voor CO2-rechten zijn in een jaar bijna verdrievoudigd. Deze stijging zie je duidelijk terug in de consumentenprijzen. Daarnaast zijn er ook andere oorzaken van de stijging. Essent geeft aan dat bijvoorbeeld de groeiende internationale vraag naar energie door de aantrekkende economie en minder gasproductie in Groningen een reden zou kunnen zijn. Eneco geeft als reden de koude winter en warme zomer die voor een grotere vraag naar energie zorgden.'' De totale energierekening die tussen 2014 en 2017 gedaald was, is na 2017 weer flink gaan stijgen. De totale energierekening is tussen 2017 en 2019 met maar liefst 30% gestegen en de belastingen erop met 40%. 

Dhr. De Kok; ''Sinds 2016 hebben de leveringstarieven van stroom en gas een enorme vlucht genomen en zitten we op dit moment weer op het niveau van 6 jaar geleden. Over deze periode van 6 jaar zien we dat de energiebelastingen en ODE enorm zijn gestegen, met 68% tussen 2014 en 2019, van € 478,18 naar € 802,30. In totaal vormen deze belastingen 47% van de energierekening. De oorzaak hiervan is dat de duurzame transitie die vanuit de overheid wordt geïnitieerd. Het energieverbruik, met name het gasverbruik, wordt verder ontmoedigd. Deze ontmoediging zie je terug in de stijgingen van de belastingen. De vaste lasten voor consumenten gaan aanzienlijk omhoog door de toename in energiekosten. De energieprijzen zullen bij vrijwel alle energieleveranciers toenemen, maar tussen al die leveranciers zijn behoorlijke verschillen qua prijs. Een aanrader is om slim te kiezen zodat je een deel van de prijsstijging voorkomt. Geen enkele consument ontkomt aan de stijgingen van de belastingen op de energienota. Op dit moment is het juist extra belangrijk om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende energieleveranciers. Als consument wil je in deze turbulente tijd zoveel mogelijk zekerheid creëren, het is daarom raadzaam om voor een jaar een vast contract te kiezen zodat je weet waar je aan toe bent in 2019.