Het Energieonderzoek Centrum Nederland presenteert 5 toekomstscenario's voor salderen!

Het Energieonderzoek Centrum Nederland presenteert 5 toekomstscenario's voor salderen!

In opdracht van Minister Kamp heeft het ECN 5 toekomstscenario's ontwikkeld voor de salderingsregeling. Er zijn 5 verschillende varianten, 2 hiervan zijn voor het behoud van het salderen en de andere 3 zijn hervormingsvarianten.

Het ECN is afgelopen maart in opdracht van Minister Kamp gestart met een onderzoek naar wat mensen momenteel motiveert of hindert bij het aanschaffen van zonnepanelen. Kamp heeft de resultaten van dit onderzoek nu met 5 door ECN opgestelde scenario's naar de Tweede Kamer gestuurd; begeleid met zijn advies aangaande de salderingsregeling. De Minister heeft een sterke voorkeur voor 2 van de 5 scenario's: de teruglever- en/of investeringssubsidie.

De titel van dit rapport is: 'De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties'. In het rapport heeft ECN 5 varianten uiteen gezet:

  1. Variant A: de salderingsregeling handhaven zoals die nu is.
  2.  Variant A1: handhaving van de salderingsregeling op het fiscale deel van het stroomtarief, en afschaffing van saldering op het productendeel ervan.
  3. Variant B: als variant A1, met een begrenzing op de ingevoede en op een ander moment geconsumeerde elektriciteit die fiscaal wordt gesaldeerd.
  4. Variant C: saldering volledig afgeschaft, in plaats daarvan een terugleversubsidie per kilowattuur elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net.
  5. Variant D: saldering volledig afgeschaft, in plaats daarvan een investeringssubsidie per wattpiek.

Men is voor het onderzoek er vanuit gegaan dat alle beleidswijzigingen ingaan per 1 januari 2020. Met specifieke analyses voor 3 sectoren (koopwoningen, huurwoningen en utiliteitsgebouwen) zijn de effecten van de varianten ingeschat op 3 hoofdpunten:

  1. Effecten op de business case en onzekerheden hierin: hiertoe zijn gedetailleerde berekeningen gemaakt voor de 3 sectoren.
  2. Effecten op het groeipad voor zon-pv bij kleinverbruikersaansluitingen: voor de koopsector is dit gedetailleerd geanalyseerd met het zogenoemde CODEC-model.
  3. Effecten op de kosten voor de overheid: dit is berekend op basis van de ingeschatte groeipaden en de kenmerken van de varianten.

Lees het hele artikel op de website van Solarmagazine, en kom meer te weten over de varianten.