Contact opnemen >

Klantervaringen

Commanderij College

In opdracht van het Commanderij College is eind oktober 2015 gestart met het monteren van zonnepanelen op de locaties in Gemert en Beek en Donk. De installatie werd na een aanbestedingsprocedure aan BINK Solar gegund. Na opdracht volgde een korte maar goede voorbereiding, zodat er snel begonnen kon worden met het installeren van het systeem en het systeem binnen de gestelde tijdsplanning kon worden opgeleverd.

In totaal zijn er 1.283 zonnepanelen van 260Wp geïnstalleerd, verdeeld over twee locaties. Deze panelen leveren per jaar ongeveer 290.000kWh op. Dit komt overeen met het gebruik van 80 gezinnen en hiermee wordt jaarlijks 164.000kg CO2 minder uitgestoten.

Om zichtbaar te maken dat er zonnepanelen op het dak liggen en om te informeren over de prestaties zijn info-displays geïnstalleerd. Dit draagt bij aan de bewustwording van het toepassen van duurzame energie bij de leerlingen en bezoekers van de school. Het monteren, installeren, technisch- en financieel doorrekenen van de zonnepaneleninstallaties wordt tevens opgenomen in het lesprogramma van het Commanderij College. Op deze manier raken leerlingen op jonge leeftijd bekend met de toepassing en de techniek van duurzame energie en zonnepanelen in het bijzonder. Een gedeelte van het hiervoor benodigde lesmateriaal werd aangeleverd door BINK Solar.

Zonnepanelen Commanderij College

Basisscholen Meerderweert

Basisscholengemeenschap Meerderweert besloot eind 2014 om zonnepanelen te installeren op 13 basisscholen.

Na een uitvoering offertetraject heeft basisscholengemeenschap Meerderweert gekozen voor de samenwerkende partijen Verkoelen Dakspecialisten en BINK Solar uit Zundert.

De basisscholen zijn in de periode van begin maart tot half april voorzien van zonnepanelen. De installaties worden op afstand uitgelezen.

Zonnepanelen in Weert