Contact opnemen >

Subsidies

Subsidieregeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop’

Beschikt u over een asbest dak, dan kunt u nu gebruik maken van de regeling van de provincie die asbest saneren in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen extra aantrekkelijk maakt.
De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ is tot stand gekomen om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen.
Voor deze stimuleringsmaatregel geldt het volgende:
– 4,5 euro subsidie per m2 asbest dak
– Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
– Minimaal 250 m2 te saneren asbest dak
– Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
– Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
– Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
– Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken).

Naast agrariërs kunnen ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.
U kunt nog subsidie aanvragen tot 1 september 2015. De asbestsanering en het plaatsen van de zonnepanelen moet gerealiseerd zijn voor 31 oktober 2015.
Bink Solar vraagt voor u de subsidie aan!

Wilt u meer informatie over het verwijderen va asbest en plaatsen van zonnepanelen om gebruik te maken van deze subsidie? Neem dan contact met ons op.