Contact opnemen >

Salderen

Als u zelf energie op gaat wekken met zonnepanelen, dan verbruikt u een deel van deze energie zelf en de rest levert u terug aan het net. Maar op de momenten dat de zon niet schijnt heeft u de energie ook nodig. Op dat moment verbruikt u zelf meer dan dat u opwekt. Deze energie levert uw energiebedrijf.

Wat is salderen?
Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt teruggeleverd afgetrokken, dit noemen we salderen.

Wat gebeurt er met de teruggeleverde energie?
Als u wel stroom opwekt, maar op dat moment geen stroom gebruikt, dan wordt de opgewekte energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Levert u jaarlijks minder dan u netto afneemt, dan wordt uw netto elektriciteitsverbruik op uw jaarrekening verrekend met uw teruggeleverde elektriciteit. Levert u jaarlijks meer terug dan u netto afneemt, dan ontvangt u voor de ‘teveel’ teruggeleverde elektriciteit een zogenaamde terugleververgoeding.

Moet ik belasting betalen over de teruggeleverde stroom?
Nee, u bent geen belasting verschuldigd over de teruggeleverde energie.

Wordt het salderen afgeschaft?
Nee, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft eind 2016 voor de gewijzigde motie gestemd. Hiermee wordt minister Kamp opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord (red. noot: staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen). Het energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023.

Wat gebeurt er na 2023?
Wat er gaat gebeuren is moeilijk te bepalen omdat dit een politieke aangelegenheid is. Op dit moment weten we wel dat de techniek niet stil staat. Zelf energie opslaan, in bijvoorbeeld batterijen, is de oplossing voor het salderen en zal de komende jaren steeds interessanter worden. De zonnepanelensystemen die wij installeren zijn toe te passen in combinatie met batterijsystemen.

Interesse? Neem contact met ons op.