Het gebruik van zonne-energie is met 20% gegroeid!

In Nederland is in 2016 het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen uitgekomen op 5,9%. Dit is vrijwel evenveel als de 5,8% een jaar eerder. Het gebruik van zonne-energie kent een stijging van 20%.

Biomassa is met bijna 63% van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is met 2% afgenomen, terwijl het energieverbruik uit zon en wind gemiddeld met 20% is gestegen.

Energie uit hernieuwbare bronnen wordt onder andere verbruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. In het jaar 2016 was bijna de helft van het verbruik hernieuwbare energie bestemd voor warmte, 40% voor elektriciteit en een kleine 10% voor vervoer.