EDS Sportsubsidie ook voor uw Sportvereniging en club!

Dit jaar was de EDS Sportsubsidie wederom een succes, beschikbare budget was al snel overtekend.

Voor wie is deze regeling bedoeld:

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Doel: De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor Wie : Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF.

In 2018 komt er weer een subsidie beschikbaar. Ben er op tijd bij, ga dit jaar met ons in gesprek over de mogelijkheden voor uw sportvereniging of stichting.

Wij helpen u hierbij graag.