Contact opnemen >

Fiscale voordelen

Door fiscale voordelen is het voor bedrijven zeer rendabel om te investeren in zonnepanelen. U bespaart vanaf de eerste dag op uw energiekosten en u verduurzaamt uw bedrijf!

Op de investering die u doet in zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt ten laste van uw winst. Over het gedeelte van de afschrijving hoeft u geen belasting te betalen en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting ervan uitgaande dat u als ondernemer winst maakt.
Bedrijven die in 2016 investeren in zonne-energiesystemen, kunnen fiscale steun ontvangen van de overheid. We hebben de fiscale regelingen voor u op een rijtje gezet:

– Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
– Energie-investeringsaftrek (EIA) (EIA code energielijst 2016: 251102)
– Algemene afschrijving

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Investering () Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan 2300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 €15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748
Meer dan 311.242 0%

Kunt u de btw op de investering terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw.

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een extra aftrekpost, naast de KIA en bovenop de afschrijvingen. De EIA wordt benut in het jaar dat de koopovereenkomst is aangegaan. Het dient te gaan om nieuwe zonnepanelen die nog niet eerder zijn gebruikt met een minimale investering van € 2.500.

Het moet gaan om een bedrijfsmiddel dat op de energielijst staat, zonnepanelen staan op de energielijst. De zonnepanelen moeten gezamenlijk een piekvermogen hebben van meer dan 25 kW en een aansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80A. Systemen tot en met 25 kW komen niet in aanmerking.

Daarnaast moet de investering binnen 3 maanden na opdracht tot levering zijn aangemeld via Eloket met een eHerkenning.

De EIA bedraagt 58% maar € 750 voor elke kW. Indien de installatie bijvoorbeeld een piekvermogen heeft van 26 kW en € 26.000 exclusief BTW heeft gekost dan bedraagt de maximale extra aftrek 58%: (26kW x €750) x 58% = € 11.310,-

3. Algemene afschrijving

De investering in zonnepanelen mag in 5 jaar worden afgeschreven. Een onderneming kan zijn investering voor 20% in het eerste jaar afschrijven. De overige 80% mag in het tweede, derde, vierde en vijfde jaar afgeschreven worden.

Neem contact met ons op en wij rekenen u vrijblijvend voor wat in uw situatie het te behalen fiscale voordeel is.

Fiscale voordelen